Dzisiaj jest wtorek, 31 marzec
Imieniny Balbiny i Gwidona

Ankieta poziomu zadowolenia z jakości obsługi w Urzędzie Gminy Przykona.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej anonimowej ankiety, która ma na celu zbadanie poziomu Pani/Pana zadowolenia z jakości obsługi w Urzędzie Gminy Przykona. Pani/Pana opinia pozwoli nam zarówno określić obszary pracy urzędu wymagające naprawy, zmian, usprawnienia wobec klientów.Dziękujemy za wypełnienie ankiety!
1. W jakich sprawach Pani/Pan najczęściej kontaktuje się z urzędem gminy?
(można zaznaczyć kilka wybranych odpowiedzi):


Inne sprawy (jakie?)

 2. W jaki sposób Pani/Pan najczęściej kontaktuje się z urzędem? (można zaznaczyć kilka wybranych odpowiedzi):
 


3. Jaki rodzaj kontaktu z urzędem gminy jest dla Pani/Pana najbardziej odpowiedni? (można zaznaczyć kilka wybranych odpowiedzi)


4. Jak często korzysta Pani/Pan z informacji zawartych na: (proszę zaznaczyć wybraną odpowiedź)

a) stronie internetowej lub stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) urzędu gminy:b) stronie internetowej Urzędu Gminy Przykona
5. Na skali od 1 do 6 proszę określić stopień Pani/Pana zadowolenia z poszczególnych aspektów obsługi w urzędzie gminy, zaznaczając wybraną ocenę przy każdym twierdzeniu. Stopnie na skali oznaczają:
    1 - jestem zdecydowanie niezadowolona/y
    2 – jestem niezadowolona/y
    3 – jestem raczej niezadowolona/y
    4 – jestem raczej zadowolona/y
    5 – jestem zadowolona/y
    6 – jestem zdecydowanie zadowolona/y

ڤ  Poziom wiedzy merytorycznej pracowników urzędu
ڤ  Szybkość obsługi w urzędzie gminy
ڤ  Kulturalne i przyjazne zachowania pracowników urzędu
ڤ  Wyczerpujące udzielenie informacji przez pracowników urzędu
ڤ  Zapewnienie poufności przy załatwianiu sprawy w urzędzie
ڤ  Łatwość dotarcia do docelowego pracownika urzędu
ڤ  Wygląd i wyposażenie urzędu gminy
ڤ  Ogólny poziom zadowolenia z obsługi w urzędzie6. Jak ocenia Pani/Pan zmiany w sposobie pracy urzędu gminy, jakie zaszły w ciagu ostatnich dwóch lat?

 

 

 

Czego dotyczą zauważone przez Panią/Pana zmiany w urzędzie gminy?

 


7. Jakie działania powinien podjąć urząd gminy, aby ułatwić Pani/Panu załatwienie w nim swoich spraw?

 

 
8. Czy ma Pani/Pan dodatkowe uwagi odnośnie pracy urzędu gminy? Jeżeli tak, to jakie?

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 3200355 gościem