Dzisiaj jest wtorek, 03 sierpień
Imieniny Lidii i Augusta

Wybudowano wodociąg i kanalizacje ze środków PROW

 

Wybudowano wodociąg i kanalizacje ze środków PROW

W maju br. zakończono budowę wodociągu w miejscowościach Przykona, Psary, Żeroniczki oraz budowę kanalizacji w miejscowości Rogów. Inwestycje te były zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2007-2013 działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", projekt „Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Przykona - Psary - Żeroniczki gm. Przykona Etap II, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rogów gm. Budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej dla stacji uzdatniania wody w Dąbrowie. Inwestycja dotycząca budowy zbiornika retencyjnego w Dąbrowie została zrealizowana zaraz po złożeniu wniosku o dofinansowanie do instytucji wdrażającej Program w roku 2012.

Projekt finansowany jest ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" .

Celem projektu jest: „Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Przykona, Psary, Żeroniczki poprzez budowę sieci wodociągowej, mieszkańców miejscowości Rogów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz  mieszkańców miejscowości Dąbrowa poprzez budowę zbiornika retencyjnego. Realizowane inwestycje wpłyną na rozwój gminy i wzmocnienie infrastruktury technicznej".

Środki Europejskie  mają wpływ na rozwój obszarów wiejskich, wspierają finansowo samorządy przy realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej a tym samym przyczyniają się do rozwoju infrastrukturalnego gmin. Pozyskane fundusze przeznaczane są na finansowanie rozwoju lokalnego w celu zaspokojenia potrzeby mieszkańców.

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4288995 gościem