Dzisiaj jest wtorek, 03 sierpień
Imieniny Lidii i Augusta

Szlak konny „Brunatna Ścieżka" z miejscem postoju

Szlak konny „Brunatna Ścieżka" z miejscem postoju

 „Oznakowanie szlaków konnych na terenie Gminy Przykona z wyposażeniem miejsca postoju w m. Zimotki. Miejsce spotkań, rekreacji i wypoczynku w m. Dąbrowa i Zimotki - oświetlenie terenu", to kolejny projekt który został dofinansowywany ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - Odnowa i rozwój wsi.

Celem projektu jest: „Stworzenie mieszkańcom i turystom warunków do uprawiania turystyki konnej poprzez oznaczenie szlaku konnego i wyposażenie miejsca postoju na szlaku wraz z oświetleniem terenu spotkań".

Pozyskane fundusze  przeznaczane są na finansowanie rozwoju lokalnego
a także wspierają samorząd przy realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej. Aby zaspokoić potrzeby mieszkańców i osób wypoczywających w okresie letnim na terenie gminy, systematycznie składane są wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych do programów UE.

Dzięki tej operacji na obszarze LGD powstał kolejny szlak konny. Jest to pierwszy szlak na terenie Gminy Przykona i  łączy się on ze szlakiem konnym Gminy Brudzew. Już dziś budzi duże zainteresowanie wśród właścicieli stadnin konnych i jest pozytywnie oceniany. Powstały szlak konny z miejscem postoju przyczyni się do wzmocnienia więzi z obszarem i będzie miał wpływ na zwiększenie aktywności turystyki konnej.

 

 

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4289271 gościem