Dzisiaj jest wtorek, 03 sierpień
Imieniny Lidii i Augusta

Środki Europejskie dla Gminy Przykona

Środki Europejskie dla Gminy Przykona


W miejscowościach Posoka, Radyczyny, Młyniska, Trzymsze i Ewinów realizowany jest projekt „Remont drogi gminnej Posoka -Ewinów" na który gmina otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)". Całkowita wartość projektu wynosi 2 263 881,99 PLN z poziomem dofinansowania 50 % ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Fundusze Europejski przyczyniają się do niwelowanie dysproporcji w poziomie rozwoju regionalnego krajów należących do Unii Europejskiej.

Projekt zakłada pozytywny wpływ na rozwój terenów pod zabudowę letniskową i rekreacyjno - turystyczną. W ostatnim czasie na terenie gminy realizowanych jest wiele ważnych z punktu widzenia społeczności lokalnej i regionu inwestycji, mających wpływ na poprawę rozwoju społeczno - gospodarczego gminy co w konsekwencji prowadzi do rozwoju innowacyjnego wielkopolski.


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4289186 gościem