Dzisiaj jest wtorek, 03 sierpień
Imieniny Lidii i Augusta

Realizowane inwestycje w ramach II naboru Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie „Odnowa i Rozwój Wsi"

 

  

Realizowane inwestycje  w ramach II naboru  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie „Odnowa i Rozwój Wsi"


        Trwają roboty budowlane na zadaniu „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - turystycznych nad Zbiornikiem Wodnym Przykona w miejscowości Zimotki Gmina Przykona - budowa pomostu rekreacyjnego i ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Zimotki" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach II naboru Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i Rozwój Wsi". W ramach powyższego naboru gmina zrealizowała także dwa inne projekty obejmujące budowę „Świetlicy wiejskiej z placem zabaw i obiektami rekreacji w miejscowości Rogów oraz  Świetlicy wiejskiej w miejscowości Żeroniczki" i Remont budynku użyteczności publicznej - świetlicy w miejscowości Smulsko oraz remont budynku użyteczności publicznej - świetlicy w Radyczynach". Wartość powyższych inwestycji sięgają kwoty
1 600 000,00.

Działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich finansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z założenia wpływają  na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwia to rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich wpływając  na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich a tym samym Gminy Przykona.

 

budowa ściezki na d zbiornikiem PRZYKONA

 

Świetlica wiejska w Rogowie

 

Świetlica wiejska w Żeroniczkach

NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4289084 gościem