Dzisiaj jest wtorek, 03 sierpień
Imieniny Lidii i Augusta

Przebudowy świetlic wiejskich i Domów Ludowych dofinansowane z PROW

 

Przebudowy świetlic wiejskich i Domów Ludowych dofinansowane z PROW

Począwszy od roku 2012 do końca 2014 gmina przebudowała trzy Świetlice wiejskie oraz dwa Domy Ludowe. Na te inwestycje zostały w 2012 roku złożone wnioski
o dofinansowanie do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013r. Z powodu ograniczonej ilości środków projekty znalazły się na liście rezerwowej.

W 2015 roku ministerstwo zwiększyło pulę środków na nabór z 2012 roku
i dzięki temu gmina podpisała 8 maja 2015 roku umowy na realizację dwóch projektów nt.: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąsin z wyposażeniem, przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Boleszczyn, rozbudowa Domu Ludowego Posoka
z wyposażeniem", „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Przykona
z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Przykonie, przebudowa Domu Ludowego
w miejscowości Wichertów z wyposażeniem".

Celami projektów było „Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych na terenie gminy Przykona poprzez Przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąsin, Przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Boleszczyn oraz Rozbudowę Domu Ludowego Posoka, wpływających na rozwój społeczno-kulturalny mieszkańców" oraz „Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych na terenie gminy Przykona poprzez Przebudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Przykona oraz wyposażenie świetlicy a także Przebudowę Domu Ludowego w miejscowości Wichertów z wyposażeniem, mającą wpływ na rozwój społeczno-kulturalny mieszkańców".

Dofinansowanie pochodzi ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Środki Unii Europejskie  wpływają na rozwój obszarów wiejskich, wspierają finansowo samorządy przy realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej a tym samym przyczyniają się do pobudzenia aktywności społeczno-kulturalnej mieszkańców .

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4289004 gościem