Dzisiaj jest wtorek, 03 sierpień
Imieniny Lidii i Augusta

Podpisano umowę z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie

         

 

 

  Podpisano umowę z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie

Projektu w ramach ZPORR finansowanego z EFRR .


        Wójt Gminy Przykona Mirosław Broniszewski wraz ze Skarbnikiem Gminy Marią Świerczyńską w dniu 27 maja br. podpisali umowę o dofinansowanie Projektu „Wzmocnienie walorów inwestycyjnych Gminy Przykona poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zimotki". Jest to trzecia inwestycja na którą gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  Całkowita wartość  projektu wynosi 625 546,35 PLN, poziom dofinansowania inwestycji sięga 70,88 % wartości projektu a pozostałe 29,12 % finansowane jest z budżetu gminy.

Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego mają na celu niwelowanie dysproporcji w poziomie rozwoju regionalnego krajów należących do Unii Europejskiej. Inwestycja zrealizowana została na terenach  przyległych do Zbiornika Wodnego Przykona, stanowiącego główną atrakcję rekreacyjno wypoczynkową gminy. W ostatnim czasie na terenie gminy zostało zrealizowanych wiele ważnych - z punktu widzenia społeczności lokalnej i regionu - inwestycji ekologicznych, mających wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego.

Doprowadzono do pełnego zwodociągowania gminy oraz do skanalizowania około 80% gospodarstw domowych a w kolejnych 10 % powstają oczyszczalnie przydomowe, których budowa w 90% finansowana jest przez gminę ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska .

Wszystkie te inwestycje poparte są działaniami na rzecz podniesienia edukacji ekologicznej, promocji ochrony środowiska i zdrowego trybu życia.


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4289300 gościem