Dzisiaj jest wtorek, 03 sierpień
Imieniny Lidii i Augusta

Miejsce rekreacji i wypoczynku w Bądkowie Pierwszym


Gmina Przykona zrealizowała kolejny projekt nt. „Miejsce rekreacji i wypoczynku w miejscowości Bądków Pierwszy", który dofinansowywany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - Małe Projekty. Dofinansowanie pochodzi ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Celem projektu jest: „Stworzenie mieszkańcom obszarów wiejskich warunków do rozwoju rekreacji i kultury, poprzez budowę miejsca rekreacji i wypoczynku, mających wpływ na atrakcyjność turystyczną i zwiększenie zainteresowania miejscowością Bądków Pierwszy ".

Środki Unii Europejskie  wpływają na rozwój obszarów wiejskich, wspierają finansowo samorządy przy realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej a tym samym przyczyniają się do pobudzenia aktywności sportowo - rekreacyjnej mieszkańców .

 Aktywność gminy w zakresie pozyskiwania pozabudżetowych źródeł finansowania jest skuteczna. Pozyskane fundusze przeznaczane są na finansowanie rozwoju lokalnego a także wspierają samorząd przy realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej. Aby zaspokoić potrzeby mieszkańców, systematycznie składane są wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych do programów UE.

 

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4289012 gościem