Dzisiaj jest wtorek, 03 sierpień
Imieniny Lidii i Augusta

Miejsca rekreacji i wypoczynku wybudowane w ramach PROW

Miejsca rekreacji i wypoczynku wybudowane w ramach PROW

Gmina Przykona zrealizowała kolejny projekt nt. „Miejsce rekreacji i wypoczynku w m. Rogów, miejsce rekreacji i wypoczynku w miejscowości Ewinów", który dofinansowywany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - Odnowa i rozwój wsi. Dofinansowanie pochodzi ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Celem projektu jest: „Stworzenie mieszkańcom i turystom warunków do uprawiania turystyki na szlaku turystycznym poprzez budowę miejsc rekreacyjnych pełniących funkcje punktów postojowych wpływających na wzrost liczby turystów na obszarze LGD w Gminie Przykona".

Środki Unii Europejskie  wpływają na rozwój obszarów wiejskich, wspierają finansowo samorządy przy realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej a tym samym przyczyniają się do pobudzenia aktywności mieszkańców i wpływają na rozwój turystyki na obszarach wiejskich.

Pozyskane fundusze przeznaczane są na finansowanie rozwoju lokalnego a także wspierają samorząd przy realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej. Aby zaspokoić potrzeby mieszkańców i osób wypoczywających w okresie letnim na terenie gminy, systematycznie składane są wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych do programów UE.

 

 

 

 

 

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4289252 gościem