Dzisiaj jest wtorek, 03 sierpień
Imieniny Lidii i Augusta

Małe Projekty 2013

 

 

Gmina Przykona zrealizowała kolejny projekt nt. „Miejsce rekreacji i wypoczynku w miejscowości Gąsin"  finansowany  ze środków pozyskanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - Małe Projekty. Projekt jest współfinansowany ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Celem projektu jest: „Stworzenie  mieszkańcom obszarów wiejskich warunków do rozwoju rekreacji i kultury poprzez budowę miejsca rekreacji i wypoczynku, mających wpływ na atrakcyjność turystyczną i zwiększenie zainteresowania miejscowością Gąsin".

 Środki Unii Europejskie  wpływają na rozwój obszarów wiejskich, wspierają finansowo samorządy przy realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej a tym samym przyczyniają się do pobudzenia aktywności społeczno - kulturalnej i sportowo rekreacyjnej mieszkańców . Dzięki takim inicjatywom  „Polska Wieś" pięknieje każdego roku.  Aplikowanie o środki z funduszy europejskich  jest atrakcyjne nie tylko dla gminy, która sięga po nie,  ale w szczególności dla mieszkańców, którzy są bezpośrednimi odbiorcami.  Najistotniejszym aspektem aplikowania o fundusze europejskie jest ich kompleksowy przemyślany charakter.

 

 

 

  


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4288989 gościem