Dzisiaj jest wtorek, 03 sierpień
Imieniny Lidii i Augusta

Małe Projekty 2012

Małe Projekty 2012

Gmina w ostatnim czasie zrealizowała wiele ważnych - z punktu widzenia społeczności lokalnej i regionu - inwestycji w ramach pozyskanych środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na la 2007-2013 działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - Małe Projekty.

Z powyższych środków zrealizowano trzy zadania inwestycyjne tj.:

1. „Plac zabaw z miejscem rekreacji i wypoczynku w miejscowości Ewinów",

 2.  „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Żeroniczki"

3. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogów".

Wymienione operacje były współfinansowane ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Jak widać środki Unii Europejskie  wpływają na rozwój obszarów wiejskich, wspierają finansowo samorządy przy realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej a tym samym przyczyniają się do pobudzenia aktywności społeczno - kulturalnej i sportowo - rekreacyjnej mieszkańców .

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4289462 gościem