Dzisiaj jest wtorek, 03 sierpień
Imieniny Lidii i Augusta

INWESTUJEMY W DROGI

 

  

INWESTUJEMY W DROGI

Po raz kolejny otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację inwestycji drogowych na terenie gminy. W dniu 24 sierpnia 2011r. podpisano umowę na realizację projektu „Remont dróg  gminnych Przykona - Psary - Dabrowa" finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)". Atutem naboru w ramach którego Wójt Gminy Mirosław Broniszewski wraz ze Skarbnikiem Gminy Marią Świerczyńską podpisali umowę jest jego poziom dofinansowania, który sięga 80%. Wartość projektu wynosi 3 037 310,99 PLN z czego gmina otrzyma dofinansowanie w kwocie  2 410 309,53. Projekt obejmuje remont dróg gminnych na odcinku 4,47 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Projekt jest trzecią inwestycją finansowaną z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)".

Trzeba przyznać, że Środki Europejskie  mają duży wpływ na rozwój infrastruktury na terenach wiejskich tym samym  niwelując dysproporcje w poziomie rozwoju regionalnego krajów należących do Unii Europejskiej. Projekt z pewnością podniesienie standard dróg gminnych wpływający na rozwój gospodarczy, społeczno - kulturalny i rekreacyjno - turystyczny gminy.  Obejmuje on obszar  na którym znajdują się firmy, sklepy, instytucje publiczne, oświatowe, kulturowe a także tereny pod zabudowę letniskową. Inwestycje drogowe przyczyniają się do zminimalizowania problemów związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym i niekorzystnymi warunkami ekonomicznymi. Gmina zrealizowała i realizuje wiele ważnych z punktu widzenia społeczności lokalnej i regionu inwestycji ze Środków Unii Europejskiej, wpływających  na poprawę rozwoju gminy w konsekwencji prowadząc  do rozwoju innowacyjnego wielkopolski.  

 

  


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4289211 gościem