Dzisiaj jest wtorek, 03 sierpień
Imieniny Lidii i Augusta

Internet szerokopasmowy na terenie gminy Przykona

  

Gmina Przykona po raz kolejny zrealizowała projekt ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"  nt. „Budowa internetowej sieci szerokopasmowej na terenie Gminy Przykona". Jest to jedyny projekt na skale wielkopolski zrealizowany  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

Celem projektu jest: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Gminy Przykona poprzez budowę internetowej sieci szerokopasmowej w miejscowościach Przykona, Dąbrowa, Radyczyny mające wpływ na rozwój infrastrukturalny gminy".

Zakres zadania obejmował budowę 4 masztów antenowych w miejscowościach Dąbrowa, Radyczyny, Przykona i Sarbice, umożliwiających użytkownikom dostęp do Internetu o przepustowości na poziomie co najmniej 2 Mbit/s.  Projekt ten zrealizowano na terenach gdzie ze względów ekonomicznych i technicznych firmy komercyjne nie podjęły żadnych działań aby wybudować infrastrukturę  telekomunikacyjną.

Jak widać środki Unii Europejskie  wpływają na rozwój obszarów wiejskich a także przeciwdziałają wykluczeniu cyfrowemu tych obszarów oraz wspierają finansowo samorządy przy realizacji zadań inwestycyjnych.

 Aktywność gminy w zakresie pozyskiwania pozabudżetowych źródeł finansowania jest skuteczna. Pozyskane fundusze przeznaczane są na finansowanie rozwoju lokalnego w celu zaspokojenia potrzeby mieszkańców.

NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4289015 gościem