Dzisiaj jest wtorek, 03 sierpień
Imieniny Lidii i Augusta

Gmina Przykona „Przyjazna Wieś"

Gmina Przykona „Przyjazna Wieś"

      Aktywność Gminy Przykona w zakresie pozyskiwania środków unijnych zaowocowała uczestnictwem w  konkursie „Przyjazna Wieś" ogłoszonym przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich,  na najlepszy projekt finansowany ze środków UE. Zgłoszeniem objęty został jeden ze zrealizowanych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, z działania Odnowa i Rozwój Wsi.

     W wyniku rozstrzygnięcia Konkursu na etapie Regionalnym Województwa Wielkopolskiego przez Regionalny Sekretariat Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Gmina Przykona uplasowała się na  II miejscu, na najlepszy projekt zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych w kategorii infrastruktura społeczna. W konkursie brał udział projekt pt. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-turystycznych nad Zbiornikiem Wodnym Przykona w miejscowości Zimotki Gmina Przykona - budowa pomostu rekreacyjnego i ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Zimotki".

    Komisja konkursowa wyłoniła sześciu laureatów, po trzech w kategoriach "Infrastruktura społeczna" i "Infrastruktura techniczna".

    Podczas konferencji nt. „Wpływ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na aktywizację wielkopolskiej wsi" Wójt Gminy Przykona otrzymał Nagrodę za zajęcie II miejsca w kategorii społecznej. Nagrody wręczane były przez Panią Zofię Szalczyk Podsekretarz Stanu MRiRW, Panią Renatę Zielińską Zastępcę Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich  MRiRW, Pana Tomasza Bugajskiego Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Panią Emilię Dunal  Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWW.  

    Konferencja podsumowująca działania gmin wielkopolskich w ramach PROW na lata 2007-2013 cieszyła się ogromnym zainteresowaniem Samorządowców oraz Lokalnych Grup Działania. Tematyka konferencji zawierała także informacje o kolejnym okresie finansowania na lata 20014-2020, który wzbudził duże zainteresowanie. Przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przedstawili pakiet przyszłych priorytetów w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej. Najistotniejszą tematyką dla zgromadzonych na Sali były dwa działania Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej oraz Odnowa i Rozwój Wsi.


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4289392 gościem