Dzisiaj jest wtorek, 03 sierpień
Imieniny Lidii i Augusta

Fundusze Europejskie dla Gminy Przykona

 

Fundusze Europejskie dla Gminy Przykona

Wójt Gminy Przykona Mirosław Broniszewski oraz Skarbnik Gminy Maria Świerczyńska 31 marca 2010 roku podpisali  umowę na dofinansowanie projektu „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Laski – Rogów”, który realizowany będzie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)”. Całkowita wartość  projektu wynosi 2 444 354,58  PLN z poziomem dofinansowania 50 % ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1 222 177,29, pozostałe 50 % finansowane będzie z budżetu gminy.

Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego mają na celu niwelowanie dysproporcji w poziomie rozwoju regionalnego krajów należących do Unii Europejskiej. Inwestycja zrealizowana zostanie w miejscowościach w których znajdują się tereny inwestycyjne pod zabudowę mieszkalnictwa jednorodzinnego oraz działalności usługowej. W ostatnim czasie na terenie gminy zostało zrealizowanych wiele ważnych - z punktu widzenia społeczności lokalnej i regionu - inwestycji, mających wpływ na poprawę rozwoju społeczno - gospodarczego gminy co w konsekwencji prowadzi do rozwoju innowacyjnego wielkopolski.

 

 

 

 

NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4289146 gościem