Dzisiaj jest wtorek, 03 sierpień
Imieniny Lidii i Augusta

Boisko sportowe w Gąsinie

 

Boisko sportowe w  Gąsinie

         Gmina Przykona zrealizowała kolejny projekt nt. „Boisko sportowe w miejscowości Gąsin", który dofinansowywany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - Małe Projekty. Dofinansowanie pochodzi ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Celem projektu jest: „Umożliwienie mieszkańcom wsi Gąsin rozwoju sportowego poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości polegającego na budowie boiska sportowego ogólnodostępnego mającego wpływ na podniesienie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży na obszarach wiejskich a także na nawiązywanie kontaktów społecznych ".

        Środki Unii Europejskie  wpływają na rozwój obszarów wiejskich, wspierają finansowo samorządy przy realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej a tym samym przyczyniają się do pobudzenia aktywności sportowo - rekreacyjnej mieszkańców.

       Aktywność gminy w zakresie pozyskiwania pozabudżetowych źródeł finansowania jest skuteczna.
Pozyskane fundusze przeznaczane są na finansowanie rozwoju lokalnego i zaspakajanie potrzeb mieszkańców gminy.

  
NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4289256 gościem