Rejestr Instytucji Kultury

 

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z dnia 20 lutego 2012r. poz 189) udostępniamy Państwu Rejestr instytucji kultury działających na terenie Gminy Przykona. Zgodnie z ww. rozporządzeniem dane zawarte w rejestrze udostepnia się przez:

1) Otwarty dostęp do zawartości rejestrowej.

2) Wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

 

Udostępnieie danych zawartyuch w rejestrze w formie otwartego dostępu zawartości rejestru jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przykona.

Każdy ma prawo przegladać Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Przykona.

Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejesrowe instytucji kultury.

Wójt Gminy Przykona prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo posświadczony odpis każdemu, kto zwrócił się z wnioskiem o wydanie.

Odpis rejestru albo księgi rejestrowej jest  wydany w terminie 14 dni od daty złożenia pisemnego wniosku.

 

>> pobierz - REJESTR INSTYTUCJI KULTURY GMINY PRZYKONA <<