Jesteś tutaj:   

Uchwała Nr 0007.1.2018 Rady Gminy Przykona z dnia 20 listopada 2018 roku

Uchwała Nr 0007.1.2018

Rady Gminy Przykona

z dnia 20 listopada 2018 roku

 

 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Przykona.

 

        Na podstawie art. 19 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /  Dz.U. z  2018 r. poz.994 ze zm./ Rada Gminy Przykona  uchwala co następuje :

 

§ 1

 Stwierdza się wybór radnego Maksymiliana Majchrzaka na Przewodniczącego Rady Gminy Przykona.

 

§ 2

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Maksymilian Majchrzak