Jesteś tutaj:   

UCHWAŁA Nr XVII/99/04 Rady Gminy Przykona z dnia 23 marca 2004 roku

 
UCHWAŁA  Nr  XVII/99/04
Rady Gminy Przykona
z dnia 23 marca  2004 roku
 
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2004 rok i zatwierdzenia
                   planów pracy stałych Komisji Rady.
 
 
 
                  Na podstawie art.18 ust.1 oraz art.21 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r./Dz.U.Nr 142 poz.1591 z 2001 r  z późn.zm/ Rady Gminy uchwala, co następuje :
 
§ 1
 
1.    Uchwala się plan pracy Rady Gminy na 2004 rok stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.
2.    Zatwierdza się plany pracy Komisji stałych Rady Gminy stanowiące załączniki
     Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Wykonanie uchwały zleca się  Przewodniczącemu Rady Gminy i Przewodniczącym Komisji stałych Rady.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.