Szukaj

Przypomnienie

Urząd Gminy Przykona przypomina, że z dniem 1 kwietnia 2016r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z Uchwałą
Nr 0007.98.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty nowe stawki opłaty wynoszą:

§  7,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca jeżeli odpady  komunalne są w sposób selektywny zbierane i odbierane.

§    16,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca jeżeli odpady komunalne nie są  w sposób selektywny zbierane i odbierane.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania raz na kwartał, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach:

-  za I kwartał do 20 marca,

-  za II kwartał do 20 czerwca,

-  za III kwartał do 20 września,

-  za IV kwartał do 20 grudnia, każdego roku kalendarzowego.

Wpłaty można dokonać gotówką na rachunek bankowy Gminy Przykona
Nr 05 8530 0000 1200 4964 2000 0001
  (zgodnie z Uchwałą Nr 0007.263.2014 z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi).