Szukaj

Aktualności

Ogłoszenie nabór deklaracji do programu:

Dodano: 19-09-2014
 
„PROSUMENT – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” dla samorządów
 
 

Nowe terminy płatności za odbiór odpadów komunalnych

Dodano: 08-09-2014
 
Urząd Gminy Przykona informuje, że obowiązujące terminy płatności za odbiór odpadów komunalnych uległy zmianie. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w następujących terminach: do 20 marca za miesiąc styczeń, luty, marzec; do 20 czerwca za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec; do 20 września za miesiąc lipiec, sierpień, wrzesień; do 20 grudnia za miesiąc październik, listopad, grudzień.
 
 

UWAGA!

Dodano: 23-05-2014
 
Mieszkańcy nieruchomości oddalonych od drogi publicznej w odległości powyżej 100 m w uzasadnionych przypadkach mogą na pisemne zgłoszenie w Urzędzie Gminy zapewnić sobie odbiór odpadów komunalnych bezpośrednio sprzed nieruchomości. Za stan techniczny drogi oraz jej przejezdność (np.: droga nie odśnieżona) odpowiedzialność ponosi właściciel drogi.