Szukaj

Program PROSUMENT

Lista wiadomości
W ramach programu planowana jest instalacja systemów fotowoltaicznych wytwarzających z promieniowania słonecznego energię elektryczną przeznaczoną na potrzeby budynków mieszkalnych. >>>
W związku z trwającymi pracami nad „Planem gospodarki niskoemisyjnej dla terenu Gminy Przykona", Wójt Gminy Przykona informuje, że w miesiącu wrzesień-październik 2014r. na terenie gminy zostaną przeprowadzone badania ankietowe. Celem badania jest uzyskanie od mieszkańców informacji niezbędnych do opracowania Planu. Dane od mieszkańców będą zbierane i przetwarzane w sposób zapewniający anonimowość.