Szukaj

Akty prawne

 

 

Uchwała Nr 0007.222.2017 Rady Gminy Przykona z dnia 25 września 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona

UCHWAŁA NR 0007.201.2017 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

UCHWAŁA NR 0007.98.2016 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Uchwała Nr 0007.28.2015 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
Uchwała Nr 0007.29.2015 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
Uchwała Nr 0007.30.201 5RADY GMINY PRZYKONA z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
 
Uchwała Nr 0007.31.2015 RADY GMINY PRZYKONA z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 
Uchwała Nr 0007.32.2015 Rady Gminy Przykona z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Przykona
 

Uchwała Nr 0007.294.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Przykona.  

Uchwała Nr 0007.259.2014 Rady Gminy Przykona z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Przykona Nr 0007.177.2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 

 

Lista wiadomości