Szukaj

Zmiana stawki opłaty za gospodarowania odpadów komunalnych

W  związku z podjęciem nowej uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,
od dnia 1 lipca 2015r. obowiązywać będą nowe stawki opłat:

§         6 zł/ miesiąc od mieszkańca, w przypadku selektywnego gromadzenia odpadów

§         15 zł/ miesiąc od  mieszkańca, w przypadku gdy odpady nie są gromadzone w sposób selektywny.