Szukaj

UWAGA!

Mieszkańcy nieruchomości oddalonych od drogi publicznej w odległości powyżej 100 m w uzasadnionych przypadkach mogą na pisemne zgłoszenie w Urzędzie Gminy  zapewnić sobie odbiór odpadów komunalnych bezpośrednio sprzed nieruchomości. Za stan techniczny drogi oraz jej przejezdność (np.: droga nie odśnieżona) odpowiedzialność ponosi właściciel drogi.