Szukaj

Ogłoszenie nabór deklaracji do programu:

Gmina Przykona ogłasza nabór deklaracji do programu:

„PROSUMENT - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii" dla samorządów

 

W ramach programu planowana jest instalacja systemów fotowoltaicznych wytwarzających z promieniowania słonecznego energię elektryczną przeznaczoną na potrzeby  budynków mieszkalnych.

Program przeznaczony jest wyłącznie dla osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym.

Zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można uzyskać do 40% dotacji na instalacje fotowoltaiczne.

W ramach wsparcia realizacji programu planowane jest dofinansowanie instalacji z budżetu Gminy Przykona. Wysokość dotacji będzie uzależniona od ilości oraz mocy wykonanych instalacji. 

Całość inwestycji będzie realizowana przez Gminę Przykona. Gmina odpowiedzialna będzie za:

- przyjmowanie deklaracji od Mieszkańców,

- złożenie wniosku o dofinansowanie do NFOŚiGW,

- wyłonienie wykonawcy projektu technicznego, w którym m. in. zostanie wyceniony koszt indywidualnej instalacji fotowoltaicznej,

- wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, który dostosuje instalację wewnętrzną oraz dostarczy i zainstaluje systemy fotowoltaiczne,

- nadzór inwestorski,

- odbiory końcowe,

- rozliczenie finansowe projektu

Deklaracje uczestnictwa dostępne są w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej www.przykona.pl w zakładce ochrona środowiska.

Deklaracje należy składać w Punkcie Informacyjnym Urzędu Gminy Przykona w terminie

od 1 do 15 października 2014r.

Osoby deklarujące chęć udziału w programie PROSUMENT, prócz złożenia deklaracji uczestnictwa, zobowiązane są do wypełnienia ankiety dot. zużycia energii. Dane z ankiet będą niezbędne do opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla terenu Gminy Przykona".   

Informacje na temat programu dostępne są pod nr tel. 63 279 10 28, email: rrg@przykona.pl lub osobiście w pok. nr 17 Urzędu Gminy Przykona.

Zapraszam naszych Mieszkańców do składania deklaracji o udziału w przedmiotowym programie.

Mirosław Broniszewski

Wójt Gminy Przykona