Szukaj

Nowe terminy płatności za odbiór odpadów komunalnych

Nowe terminy płatności za odbiór odpadów komunalnych

Urząd Gminy Przykona informuje, że obowiązujące terminy płatności za odbiór odpadów komunalnych uległy zmianie. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać w następujących terminach:

  • do 20 marca za miesiąc styczeń, luty, marzec;
  • do 20 czerwca za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec;
  • do 20 września za miesiąc lipiec, sierpień, wrzesień;
  • do 20 grudnia za miesiąc październik, listopad, grudzień.
Wysokość opłat nie uległa zmianie. Opłaty można uiszczać jak dotychczas przelewem bankowym, bądź w kasie Urzędu Gminy