Szukaj

Aktualności

Informacja o zmianie stawek opłat za odpady komunalne od 1 sierpnia 2021r.

Dodano: 2021-07-26 08:33:38
 
miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą: 15,00 zł od osoby – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny; 30,00 zł od osoby – opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania ustawowego obowiązku selektywnego zbierania odpadów; zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, tj.: – 3,00 złote od osoby miesięcznie.
 
 

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Dodano: 2021-07-05 15:35:37
 
Wójt Gminy Przykona informuje, iż w związku z planowanym przystąpieniem Gminy Przykona do programu: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, niezbędnym jest przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów rolniczych jakie będą utylizowane na terenie Gminy Przykona. Projekt realizowany będzie pod warunkiem pozyskania przez gminę dofinansowania na ten cel.
 
 

Terminarz wywozu odpadów w gminie Przykona rok 2021

Dodano: 2021-01-12 15:12:34
 
 
 

ZASADY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI W CZASIE PANDEMII

Dodano: 2020-11-02 12:06:56
 
 
 

Informacje dotyczące wyrobów azbestowych

Dodano: 2020-09-10 11:04:29
 
Wójt Gminy Przykona informuje, że w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców w zakresie uzyskania dofinansowania do usunięcia wyrobów zawierających azbest, począwszy od 10 września 2020r. do 30 października 2020r. można składać informację o posiadanych wyrobach azbestowych. Informacje dotyczą wyrobów azbestowych już zdemontowanych i składowanych na terenie nieruchomości. O terminie przeprowadzenia odbioru azbestu wnioskodawcy zostaną poinformowani pisemnie.
 
 

Informacja dla mieszkańców Gminy Przykona dotycząca zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dodano: 2020-07-02 09:28:19
 
Podstawą do zwolnienia jest złożenie do Urzędu Gminy w Przykonie przez właściciela nieruchomości nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniającej informacje o kompostowaniu.
 
 

Obwieszczenie z dnia 15 czerwca 2020r.

Dodano: 2020-06-15 13:19:02
 
 
 

Obwieszczenie z dnia 8 czerwca 2020r.

Dodano: 2020-06-08 12:00:31
 
 
 

Obwieszczenie z dnia 4 czerwca 2020r.

Dodano: 2020-06-04 11:38:45
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania