Dzisiaj jest wtorek, 31 marzec
Imieniny Balbiny i Gwidona

Kontakt

 

Urząd Gminy Przykona,  ul. Szkolna 7,62 - 731 Przykona

Centrala - tel. 63 279 10 10,  fax. 63 279 10 22

 e-mail: przykona@przykona.pl
http://www.przykona.pl

 

 

 

Numer telefonu

Stanowisko

Numer pokoju

1.        

63 279 10 12

Wójt Gminy

10

2.        

63 279 10 13

Zastępca Wójta Gminy

8

3.        

63 279 10 14

Sekretarz Gminy

7

4.        

63 279 10 15

Skarbnik Gminy

6

Urząd Gminy Przykona - Referat Organizacyjny

5.        

63 279 10 20

Sekretariat

9

6.        

63 279 10 21

Punkt Informacji

 

7.        

63 279 10 29

Zastępca Kierownika - obsługa kadr i spraw organizacyjnych

Obsługa Rady

35

8.        

63 279 10 19

Zarządzanie Kryzysowe i ochrona przeciwpożarowa

37

9.        

63 279 10 46

Inspektor ds.administracji sieci kmputerowej

21

10.    

63 279 10 47

Oświata , kultura, sport i rekreacja

28

Urząd Gminy Przykona - Referat Rozwoju Gospodarczego

11.    

63 279 10 23

Zastępca Kierownika - inwestycje i pozyskiwanie funduszy

15

12.    

63 279 10 24

Zamówienie publiczne i planowanie przestrzenne

Ochrona środowiska i leśnictwa

16

13.    

63 279 10 25

Gospodarka rolna, wodna i mieszkaniowa

Gospodarka nieruchomościami

18

14.    

63 279 10 28

Gospodarka odpadami komunalnymi

Energetyka i drogi

17

Urząd Gminy Przykona - Referat Finansowy

15.    

63 279 10 16

Zastępca kierownika - główna księgowa

11

16.    

63 279 10 17

Księgowość budżetowa

11

17.    

63 279 10 18

Księgowość podatkowa, Wymiar podatków i opłat

Obsługa finansowo księgowa

12

18.    

63 279 10 53

Kadry i płace w oświacie, Księgowa oświatowa

Dotacje i rozliczenia w oświacie

27

Urząd Stanu Cywilnego

19.    

63 279 10 27

USC, Ewidencja ludności, dowody osobiste

Fundusz sołecki i promocja

23

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

20.    

63 279 34

Kierownik

1

21.    

63 279 40

Pomoc społeczna

3

22.    

63 279 41

Świadczenia rodzinne, 500+, asystent rodziny

5

23.    

63 279 49

Księgowość

4

Centrum Kultury Biblioteka Publiczna Gminy Przykona

24.    

63 279 10 35

Czytelnia internetowa

4

25.    

63 279 10 36

Dyrektor

3

26.    

63 279 10 37

Wypożyczalnia

1

27.    

63 279 10 42

Księgowość

2

28.    

63 279 10 50

Instruktor ds. animacji i kultury

4


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 3200376 gościem