Dzisiaj jest czwartek, 27 styczeń
Imieniny Jana i Przybysława

Urząd Gminy

 

Urząd Gminy Przykona,  ul. Szkolna 7,62 - 731 Przykona

Centrala -   tel. 063 279 10 10,   fax. 63 279 10 22

 e-mail: przykona@przykona.pl
http://www.przykona.pl

 epuap: /Urzadgminyprzykona/SkrytkaESP

 

 

 

 
 

Numer telefonu

Stanowisko

Imię i nazwisko

Numer pokoju

 

1.

63 279 10 12

Wójt Gminy

Mirosław Broniszewski

10

2.

63 279 10 13

Zastępca Wójta Gminy

Roman Marciniak

8

3.

63 279 10 14

Sekretarz Gminy

Ewa Dygas

7

4.

63 279 10 15

Skarbnik Gminy

Marzena Macikowska

6

Urząd Gminy Przykona - Referat Organizacyjny

5.

63 279 10 20

Sekretariat

Joanna Potasińska

9

6.

63 279 10 21

Punkt Informacji

-

 

7.

63 279 10 29

Zastępca Kierownika - obsługa kadr i spraw organizacyjnych

Małgorzata Kruszyńska

 

35

8.

63 279 10 29

Obsługa Rady

Sandra Buda

35

9.

63 279 10 19

Zarządzanie Kryzysowe i ochrona przeciwpożarowa

Małgorzata Białek

37

10.

63 279 10 46

Inspektor ds.administracji sieci kmputerowej

Karol Skiba

21

11.

63 279 10 47

Oświata , kultura, sport i rekreacja

Zbigniew Bartosik

28

Urząd Gminy Przykona - Referat Rozwoju Gospodarczego

12.

63 279 10 24

Zastępca Kierownika - Ochrona środowiska i leśnictwa

Jolanta Chrostek

16

13.

63 279 10 23

Radca Prawny

Danuta Wilińska

15

14.

63 279 10 24

Inspektor ds. inwestycji i planowania przestrzennego

Krystyna Kuźnicka

16

16.

63 279 10 25

Gospodarka rolna, wodna i mieszkaniowa

Karolina Szewczyk

18

17.

63 279 10 25

Gospodarka nieruchomościami

Edyta Koralewska

18

18.

63 279 10 28

Gospodarka odpadami komunalnymi

Marta Nita

17

19.

63 279 10 28

Energetyka i drogi

Tomasz Rosiak

17

Urząd Gminy Przykona - Referat Finansowy

20.

63 279 10 16

Zastępca kierownika - główna księgowa

Barbara Zając

11

21.

63 279 10 17

Księgowość budżetowa

Marzanna Jurkiewicz

Marlena Antoniak

11

22.

63 279 10 18

Obsługa finansowo księgowa

Obsługa finansowo księgowa

Anna Kruszyńska

12

23.

63 279 10 18

Księgowość podatkowa, Wymiar podatków i opłat

Obsługa finansowo księgowa

Karolina Grynda

12

24.

63 279 10 18

Księgowość podatkowa, Obsługa finansowo księgowa

Jolanta Miśko

12

25.

63 279 10 53

Kadry i płace w oświacie, Księgowa oświatowa

Aleksandra Pietrzak

27

26.

63 279 10 53

Księgowość oświatowa

Anna Cichomska

27

27.

63 279 10 53

Dotacje i rozliczenia w oświacie

Anna Marek

27

Urząd Stanu Cywilnego

28

63 279 10 27

USC, Ewidencja ludności, dowody osobiste

Emilia Sitarek

- w zastępstwie Agnieszka Wypiorczyk

23

http://www.przykona.pl/przykona/bip/jednostki-organizacyjne-samorzadu-terytorialnego/urzad-gminy/struktura-organizacyjna.html


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4780847 gościem