Dzisiaj jest wtorek, 31 marzec
Imieniny Balbiny i Gwidona

Realizowane Projekty ze środków UE

 

Wybudowano wodociąg i kanalizacje ze środków PROW

W maju br. zakończono budowę wodociągu w miejscowościach Przykona, Psary, Żeroniczki oraz budowę kanalizacji w miejscowości Rogów. Inwestycje te były zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2007-2013 działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", projekt „Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Przykona - Psary - Żeroniczki gm. Przykona Etap II, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rogów gm. Budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej dla stacji uzdatniania wody w Dąbrowie. Inwestycja dotycząca budowy zbiornika retencyjnego w Dąbrowie została zrealizowana zaraz po złożeniu wniosku o dofinansowanie do instytucji wdrażającej Program w roku 2012.

Projekt finansowany jest ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" .

Celem projektu jest: „Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Przykona, Psary, Żeroniczki poprzez budowę sieci wodociągowej, mieszkańców miejscowości Rogów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz  mieszkańców miejscowości Dąbrowa poprzez budowę zbiornika retencyjnego. Realizowane inwestycje wpłyną na rozwój gminy i wzmocnienie infrastruktury technicznej".

Środki Europejskie  mają wpływ na rozwój obszarów wiejskich, wspierają finansowo samorządy przy realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej a tym samym przyczyniają się do rozwoju infrastrukturalnego gmin. Pozyskane fundusze przeznaczane są na finansowanie rozwoju lokalnego w celu zaspokojenia potrzeby mieszkańców.

 

Lista wiadomości
W maju br. zakończono budowę wodociągu w miejscowościach Przykona, Psary, Żeroniczki oraz budowę kanalizacji w miejscowości Rogów. Inwestycje te były zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 321
Począwszy od roku 2012 do końca 2014 gmina przebudowała trzy Świetlice wiejskie oraz dwa Domy Ludowe. Na te inwestycje zostały w 2012 roku złożone wnioski o dofinansowanie do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013r. Z powodu ograniczonej ilości środków projekty znalazły się na liście rezerwowej.
Gmina Przykona po raz kolejny zrealizowała projekt ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" nt. „Budowa internetowej sieci szerokopasmowej na terenie Gminy Przykona".
Gmina Przykona zrealizowała kolejny projekt nt. „Miejsce rekreacji i wypoczynku w miejscowości Bądków Pierwszy", który dofinansowywany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - Małe Projekty
Gmina Przykona zrealizowała kolejny projekt nt. „Boisko sportowe w miejscowości Gąsin", który dofinansowywany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - Małe Projekty.
Gmina Przykona zrealizowała kolejny projekt nt. „Miejsce rekreacji i wypoczynku w miejscowości Gąsin" finansowany ze środków pozyskanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - Małe Projekty.
Aktywność Gminy Przykona w zakresie pozyskiwania środków unijnych zaowocowała uczestnictwem w konkursie „Przyjazna Wieś" ogłoszonym przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich, na najlepszy projekt finansowany ze środków UE. Zgłoszeniem objęty został jeden ze zrealizowanych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, z działania Odnowa i Rozwój Wsi.
Gmina w ostatnim czasie zrealizowała wiele ważnych - z punktu widzenia społeczności lokalnej i regionu - inwestycji w ramach pozyskanych środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na la 2007-2013 działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - Małe Projekty.
Po raz kolejny otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację inwestycji drogowych na terenie gminy. W dniu 24 sierpnia 2011r. podpisano umowę na realizację projektu „Remont dróg gminnych Przykona - Psary - Dabrowa" finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego >>>...
Trwają roboty budowlane na zadaniu „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - turystycznych nad Zbiornikiem Wodnym Przykona w miejscowości Zimotki Gmina Przykona - budowa pomostu rekreacyjnego i ciągu pieszo - rowerowego w miejscowości Zimotki"
W miejscowościach Posoka, Radyczyny, Młyniska, Trzymsze i Ewinów realizowany jest projekt „Remont drogi gminnej Posoka -Ewinów" na który gmina otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
W pierwszej dekadzie kwietnia 2011r. Gmina Przykona podpisała kolejne umowy z wykonawcami na realizację trzech kluczowych zadań inwestycyjnych tj : 1. „Remont dróg gminnych Przykona - Psary - Dąbrowa",
Oddano do użytku „ Ścieżkę pieszo-rowerową Psary-Zimotki" prowadzącą do zbiornika Wodnego Przykona. Na powyższe zadanie Gmina otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach osi 4 LEADER, w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" dla operacji które odpowiadają warunkom pomocy w ramach działanie „Odnowa i rozwój wsi".
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
Wójt Gminy Przykona Mirosław Broniszewski oraz Skarbnik Gminy Maria Świerczyńska 31 marca 2010 roku podpisali umowę na dofinansowanie projektu „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Laski – Rogów”, który realizowany będzie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 >>> ...
W dniu 28 sierpnia 2009 r. w piątkowe sierpniowe popołudnie od godziny 16.00 Wójt Gminy Przykona- Mirosław Broniszewski wraz z zaproszonymi gośćmi dokonał oficjalnego oddania do użytku ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z placem zabaw położonego przy ulicy Wiśniowej w Psarach. W jego skład wchodzą : boisko ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej, boisko do koszykówki i siatkówki plażowej oraz plac zabaw z huśtawkami, zjeżdżalniami i piaskownicą >>>
Projektu w ramach ZPORR finansowanego z EFRR .
- Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-turystycznych nad zbiornikiem wodnym Przykona w miejscowości Zimotki Gmina Przykona – budowa pomostu rekreacyjnego i ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Zimotki.

NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 3200451 gościem