Dzisiaj jest środa, 19 maj
Imieniny Piotra i Mikołaja

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 3 marca 2011 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 3 marca 2011 r.
 
o wniesieniu odwołań od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu

Na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 700 ze zm.)

zawiadamiam

o wniesieniu odwołań od decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 stycznia 2011 r. r 1/2011 (znak IR.III-2.7045-41/10) o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu egazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia DN700, PN 8,4 MPa Gustorzyn – Odolanów – Etap I w powiecie polskim i tureckim, na terenie województwa wielkopolskiego.

Informuję, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks ostępowania administracyjnego odwołania wraz z aktami sprawy zostały przesłane do Informuję, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego odwołania wraz z aktami sprawy zostały przesłane do Ministra Infrastruktury.

z up. Wojewody Wielkopolskiego
/-/ Aida Januszkiewicz - Piotrowska
z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4099217 gościem