Dzisiaj jest środa, 19 maj
Imieniny Piotra i Mikołaja

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 25 stycznia 2011 r.

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 25 stycznia 2011 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego

w Świnoujściu (Dz. U. z 2009 r. nr 84, poz. 700 ze zm.)

zawiadamiam

o wydaniu w dniu 19 stycznia 2011 r. decyzji nr 1/2011, znak w sprawie IR.III- 2.7045-41/10,

dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego

skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN700, PN8,4MPa Gustorzyn – Odolanów – Etap I w powiecie kolskim i tureckim, na terenie województwa wielkopolskiego.

Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, al. Niepodległości 16/18, budynek C, pok. 106 lub 103 (tel. 61-854-1975) oraz na stronie internetowej www.poznan.uw.gov.pl (Komunikaty/Obwieszczenia).

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Infrastruktury za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia o wydaniu decyzji.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Zgodnie z art.12 ust. 1 ww. ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu, na stronach internetowych tych gmin oraz Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim, ze skutkiem doręczenia na dzień obwieszczenia w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim.

Wojewoda Wielkopolski

/-/ Piotr Florek


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4099223 gościem