Dzisiaj jest środa, 19 maj
Imieniny Piotra i Mikołaja

Komunikat

w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Gminie Przykona

 

Wójt Gminy Przykona informuje, iż wyznaczyłdo pełnienia funkcji Koordynatora ds. dostępności w Gminie Przykona Panią Danutę Wilińską - Radcę Prawnego.

Podstawa prawna

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności dla Urzędu Gminy Przykona było realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1062 ).

Zadania koordynatora ds. dostępności

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało:

  • wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy Przykona;
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Gminy Przykona;
  • monitorowanie działalności Urzędu Gminy Przykona w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

  

Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności w Gminie Przykona - Danuta Wilińska

adres do korespondencji: Urząd Gminy ul. Szkolna 7, 62 - 731 Przykona

telefon: 63 279 10 23

e-mail: przykona@przykona.pl i dwilinska@przykona.pl

 

Z up. Wójta

Roman Marciniak

Z-ca Wójta Gminy


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4099229 gościem