Dzisiaj jest środa, 19 maj
Imieniny Piotra i Mikołaja

INFORMACJA

 

INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 września 2010 roku o godz. 13:00 w siedzibie

Urzędu Gminy Przykona, sala nr 33 odbędzie się XL sesja Rady Gminy Przykona.

 

Tematami sesji będą między innymi :

 1. Informacja z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2010 roku.

 2 .Podjęcie uchwały  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy   na 2010 rok.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy  na 2010 rok.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych  gromadzących dochody na wydzielonym rachunku

     bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu

     finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

5.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę  Przykona nieruchomości położonej

     w miejscowości Dąbrowa.

6.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę  Przykona nieruchomości położonej w

     miejscowości Ewinów.

7.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę  Przykona nieruchomości położonych

     w miejscowościach Laski  i Rogów.

8.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę  Przykona nieruchomości położonej w

     miejscowości Smulsko.

9.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  miejscowego planu zagospodarowania

     przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowościach Aleksandrów,Dąbrowa,Gajówka,

     Józefina, Jeziorko, Laski, Psary, Smulsko, Wichertów i  Zimotki.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr     XIV/83/07 z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie Wieloletniego Programu    Inwestycyjnego dla Gminy Przykona na lata 2008-2012.

                                                                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                 /-/  Czesław Witczak

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4099153 gościem