Dzisiaj jest piątek, 23 lipiec
Imieniny Bogny i Apolinarego

INFORMACJA

 

INFORMACJA

             Uprzejmie informuję, że w dniu 25 października 2010 roku o godz. 13:00w siedzibie Urzędu Gminy Przykona, sala nr 33 odbędzie się XLI sesja Rady Gminy Przykona.

Tematami sesji będą między innymi :

1.  Podjęcie uchwały  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy   na 2010 rok.

2.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.

3.  Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia cen skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2011 rok.

4.  Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.

5.  Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania się z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publiczneo i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

6.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Radyczyny na lata 2010 - 2017 zatwierdzonym  uchwałą  nr XXXVI/274/10 Rady Gminy Przykona z dnia 29 kwietnia 2010 roku.

7.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Dąbrowa i Zimotki na lata 2009 - 2015  zatwierdzonym  uchwałą nr XXV/181/09 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2009 roku, zmienionym uchwałą Nr XXXI/235/09 Rady Gminy Przykona z dnia 26 października 2009 roku, oraz uchwałą Nr XXXVIII/284/10 Rady Gminy  Przykona z dnia 24 czerwca 2009 roku.

8.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Smulsko na lata 2010-2017 zatwierdzonym uchwałą nr XXXVI/273/10 Rady Gminy Przykona z dnia 29 kwietnia 2010 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Rogów na lata 2010-2016 zatwierdzonym uchwała Nr XXXIV/261/10 Rady Gminy Przykona z dnia 10 lutego 2010 roku.

 

 Przewodniczący Rady Gminy

 /-/  Czesław Witczak

 

 

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4266590 gościem