Dzisiaj jest środa, 19 maj
Imieniny Piotra i Mikołaja

INFORMACJA

 

INFORMACJA

             Uprzejmie informuję, że w dniu 18  marca 2011 roku o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Przykona, sala nr 33 odbędzie się VI sesja Rady Gminy Przykona.

Tematami sesji będą między innymi :

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona na lata  2011-2026. 

3. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2012  środków stanowiących fundusz  sołecki.

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie „Udrożnienia cieków od rzeki Warty tj. Kiełbaskę Dużą, Kanał Ruszkowski i Teleszynę do Zbiornika Przykona".

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tureckiego w 2011 r. na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie  Powiatu Tureckiego w roku 2011.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/85/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za  inkaso.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej osobom fizycznym na realizację  zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę  Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Gąsin.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Dąbrowa, Młyniska i Zimotki.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Laski, Rogów, Bądków Drugi i Ewinów.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Gąsin na lata 2011 - 2018".

12.Podjęcie  uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie  Odnowy Miejscowości Przykona na lata 2010 -2016 zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/259/10 Rady Gminy Przykona z dnia 10 lutego 2010 roku.

13.Podjęcie  uchwały w sprawie zatwierdzenia w Planie Odnowy Miejscowości Smulsko na lata 2010 - 2017 zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVI/273/10 Rady Gminy Przykona z dnia 29 kwietnia 2010 roku i  zmieniony uchwałą Nr XLI/305/10 Rady Gminy Przykona z dnia 25 października 2010 r.

14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Żeroniczki na lata 2010 - 2016 zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/262/10 Rady Gminy Przykona z dnia 10 lutego 2010 roku i zmieniony uchwałą Nr XLI/307/10 Rady Gminy Przykona z dnia 25 października 2010 r.

15.Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy do  Zgromadzenia Związku Międzygminnego „ Związek Gmin Powiatu Tureckiego ".

 

  Przewodniczący Rady Gminy

  /-/  Czesław Witczak


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4099291 gościem