Dzisiaj jest środa, 19 maj
Imieniny Piotra i Mikołaja

INFORMACJAINFORMACJA
w
sprawie  realizacji uprawnienia
wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

 1 kwietnia 2012 r. weszła  w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niepełnosprawnym uprawnionym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  skorzystania z usług tłumacza języka migowego
przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług zobowiązana jest zgłosić ten fakt w  punkcie informacji Urzędu Gminy Przykona ul. Szkolna 7, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie  powinno być dokonane w jednej z następujących form:

-  e-mail  na adres: przykona@przykona.pl

-  faxem  na nr 632791022,

-  telefonicznie na nr 632791010,  632791021

-  drogą  pocztową.


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4099268 gościem