Dzisiaj jest piątek, 23 lipiec
Imieniny Bogny i Apolinarego

INFORMACJA

INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że w dniu 10 lutego 2010 roku o godz. 13:00 w siedzibie
Urzędu Gminy Przykona, sala nr 33 odbędzie się XXXIV Sesja Rady Gminy Przykona.

Tematami sesji będą między innymi :

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przykona dla działek położonych w miejscowości Psary, Przykona, Laski i Wichertów.
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2010 rok.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Przykona.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „ Planu Odnowy Miejscowości Przykona na lata 2010- 2016.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „ Planu Odnowy Miejscowości Laski na lata 2010-2016
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „ Planu Odnowy Miejscowości Rogów na lata 2010 -2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „ Planu Odnowy Miejscowości Żeroniczki na lata 2010-2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „ Planu Odnowy Miejscowości Olszówka na lata 2010-2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Przykona Nr XIV/83/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Gminy Przykona na lata 2008- 20012.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Czesław Witczak

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4266589 gościem