Dzisiaj jest środa, 19 maj
Imieniny Piotra i Mikołaja

INFORMACJA o najbliższym terminie Sesji Rady Gminy

 

INFORMACJA

             Uprzejmie informuję, że w dniu 29 kwietnia 2010 roku o godz. 13:30 w siedzibie Urzędu Gminy Przykona, sala nr 33 odbędzie się XXXVI Sesja Rady Gminy Przykona.

Tematami sesji będą między innymi :

1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za 2009 rok.

2. Odczytanie opinii Komisji stałych o wykonaniu Budżetu Gminy za 2009 rok.

3. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Wójta Gminy Sprawozdaniu z wykonania Budżetu Gminy za 2009 rok.

4. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przykona o przebiegu wykonania budżetu za 2009 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Przykona z tytułu wykonania budżetu gminy za 2009 rok.

5. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie udzielenia  absolutorium Wójtowi Gminy.

6.  Sprawa absolutorium.

7.  Podjęcie uchwały  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

8.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „ Planu Odnowy Miejscowości  Smulsko na lata 2010 -2017 ."

9.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „ Planu Odnowy Miejscowości  Radyczyny na lata 2010-2017". 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działki nr 17/2 położonej m. Aleksandrów.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/248/09Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2009 roku dot. udzielenia pomocy finansowej na rok 2010 Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie.

 

                                                                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                /-/  Czesław Witczak


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4099233 gościem