Dzisiaj jest środa, 19 maj
Imieniny Piotra i Mikołaja

INFORMACJA

 

INFORMACJA

             Uprzejmie informuję, że w dniu 22 grudnia 2010 roku o godz. 1300 w siedzibie

Urzędu Gminy Przykona, sala nr 33 odbędzie się III sesja Rady Gminy Przykona.

Tematami sesji będą między innymi :

1.  Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy  na 2010 roku.

2.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Przykona podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.

3.  Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIX/209/09 Rady Gminy Przykona z dnia 21 lipca 2009 roku w sprawie określenia zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na  prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Przykona.

4.  Podjęcie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Przykona lub jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, wskazania organów do tego uprawnionych.

5.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: „Szkoła Równych Szans".

6.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Przykona na 2011 rok i zatwierdzenie planów pracy

     stałych Komisji Rady.

                                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                           /-/  Czesław Witczak


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4099239 gościem