Dzisiaj jest piątek, 23 lipiec
Imieniny Bogny i Apolinarego

INFORMACJA

 

INFORMACJA

             Uprzejmie informuję, że w dniu 31 maja 2011 roku o godz. 1300 w siedzibie Urzędu Gminy Przykona, sala nr 33 odbędzie się VIII sesja Rady Gminy Przykona.

Tematami sesji będą między innymi:

  1.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

  2.  Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzieleniu dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony  środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania i sposobu jej rozliczania. 

 3.  Informacja Komisji Rewizyjne o zakresie przeprowadzonej kontroli związanej z wykonaniem budżetu Gminy Przykona za 2010 rok, oraz bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu gminy Przykona sporządzony na

  `   dzień 31.12.2010 r.

                                                                                                             

 Przewodniczący Rady Gminy

 /-/  Czesław Witczak


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4266716 gościem