Dzisiaj jest piątek, 23 lipiec
Imieniny Bogny i Apolinarego

INFORMACJA

 

INFORMACJA

             Uprzejmie informuję, że w dniu 14 lutego 2011 roku o godz. 1300 w siedzibie

Urzędu Gminy Przykona, sala nr 33 odbędzie się V sesja Rady Gminy Przykona.

Tematami sesji będą między innymi :

1. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przykona

     na lata 2011-2026.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w  wodę na terenie Gminy Przykona.   

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których

    mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 /-/  Czesław Witczak


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4266658 gościem