Dzisiaj jest poniedziałek, 24 luty
Imieniny Macieja i Bogusza

XV Sesja Rady Gminy Przykona ,

W dniu  28 stycznia 2020 r. odbyła się XV Sesja Rady Gminy Przykona , poprzedzona wspólnym posiedzeniem Komisji Stałych Rady Gminy. Sesji  przewodniczył  Przewodniczący Rady Gminy Maksymilian Majchrzak. Porządek obrad obejmował następujące  tematy:

 1.  Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty.
 2.  Zmiany budżetu Gminy na 2020 rok i Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Gminy  Przykona na lata 2020-2026.
 3.  Likwidacja z dniem 31 sierpnia 2020r. Szkoły Podstawowej w Boleszczynie
  o strukturze organizacyjnej klas I-III wraz z oddziałem przedszkolnym dla której organem prowadzącym jest Gmina Przykona.
 4.  Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na rok 2020.
 5. Miejscowy plan planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych
    w miejscowości Dąbrowa, Młyniska, Zimotki.
 6.  Zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Przykona w latach 2020-2022.
 7. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przykona na rok 2020.
 8.  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
 9.  Wysokość średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019.

Projekty uchwał ,które zostały poddane pod głosowanie  omawiali : Marianna Olejnik – Sekretarz Gminy Marzena Macikowska – Skarbnik Gminy, Krystyna Kuźnicka, Zbigniew Bartosik, Bożena Świtaj – inspektorzy oraz Karolina Szewczyk – pomoc administracyjna.

Podczas sesji zostały złożone następujące wnioski:

- budowa chodnika w miejscowości Kaczki Plastowe,

- zaproszenie na następną sesję Posła na Sejm RP Ryszarda Bartosika,

- zamontowanie lustra drogowego w miejscowości Przykona na ul. Słonecznej ,

- udzielenie informacji dot. spotkania w sprawie funkcjonowania Kopalni Węgla Brunatnego na terenie gminy,

- remont drogi w miejscowościach Wichertów i Olszówka.                  

Odpowiedzi na wnioski udzielił Wójt Gminy Mirosław Broniszewski oraz Radny Rady Powiatu Tureckiego – Członek Zarządu Powiatu - Ryszard Papierkowski.

 
 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 3164305 gościem