Dzisiaj jest sobota, 26 wrzesień
Imieniny Justyny i Cypriana

XIV Sesja Rady Gminy Przykona

W dniu  19 grudnia br. odbyła się XIV Sesja Rady Gminy Przykona , poprzedzona wspólnym posiedzeniem Komisji Stałych Rady Gminy. Sesji  przewodniczył  Przewodniczący Rady Gminy Maksymilian Majchrzak. Porządek obrad obejmował następujące  tematy:

 1. Budżet Gminy na 2020 rok i Wieloletnia Prognoza Finansowa  Gminy  Przykona na lata 2020-2026.
 2. Zmiany budżetu Gminy na 2019 rok i Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Gminy  Przykona na lata 2019-2026.
 3. Stanowisko Rady Gminy Przykona w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego.
 4. Ustalenie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przykona na rok szkolny 2019/2020.
 5.  Przyznanie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przykona.
 6. Ustalenie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Przykona.
 7. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Przykona na lata 2020-2024.
 8. Nabycie przez Gminę Przykona nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Dąbrowa, Gmina Przykona.
 9. Powierzenie Gminie Kawęczyn realizacji zadania dotyczącego wsparcia dla osób
  z zaburzeniami psychicznymi w formie usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie, Gmina Kawęczyn.
 10. Wyznaczenie przedstawiciela Gminy do Zgromadzenia Związku Międzygminnego ,,Związek Gmin Powiatu Tureckiego"

Projekty uchwał, które zostały poddane pod głosowanie  omawiali : Marzena Macikowska – Skarbnik Gminy, Marianna Olejnik – Sekretarz Gminy, Elżbieta Rogowska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Bożena Świtaj, Zbigniew Bartosik, Edyta Koralewska – inspektorzy Urzędu Gminy.

Podczas sesji został złożony wniosek w sprawie uprzątnięcia wraku samochodu
w miejscowości Smulsko.

Podczas sesji Przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej Krzysztof Kałużny przedstawił aktualne informacje o działaniach prowadzonych przez Izby Rolnicze.


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Powszechny Spis
ROLNY 2020

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 3518622 gościem