Dzisiaj jest czwartek, 27 styczeń
Imieniny Jana i Przybysława

Wizyta Ambasadorów Kazachstanu i Uzbekistanu w Gminie Przykona

W dniu 26 sierpnia 2021 roku Samorząd Gminy Przykona miał przyjemność gościć na swoim terenie Ambasadora Kazachstanu w Rzeczpospolitej Polskiej  Pana Alima Kirabayeva i w zastępstwie Ambasadora Republiki Uzbekistanu w Rzeczpospolitej Polskiej Radcę Handlowo-Ekonomicznego Ambasady Pana Askara Beknazarowa. Organizatorem spotkania był Zenon Siwiński Prezes Regionalnego Towarzystwa Meriolacyjnego. Spotkanie rozpoczęło się w Urzędzie Gminy Przykona gdzie gospodarzem był Wójt Gminy Mirosław Broniszewski, który przywitał przybyłych gości słowem wstępnym. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w osobie Dariusza Kałużnego Starosty Tureckiego, Ryszarda Papierkowskiego Radnego Powiatowego i pracownika Starostwa, przedstawiciele Tureckiej Izby Gospodarczej w osobach Damiana Brzóski Prezesa I Moniki Kozłowskiej Dyrektor Biura, przedstawiciele Stowarzyszenia WOKISS w osobie Agnieszki Mendelewskiej Zastępcy Prezesa, przedstawiciele Rady Gminy Przykona w osobach Maksymilian Majchrzak Przewodniczący Rady Gminy, Łukasz Sadłowski i Tadeusz Rembas Wice Przewodniczący Rady Gminy, przedstawiciele Urzędu Gminy w osobach Roman Marciniak Zastępca Wójta, Marzena Macikowska Skarbnik, Ewa Dygas  Sekretarz oraz pracownice Urzędu Gminy. Tłumaczem spotkania była Pani Agnieszka Zając.

Podczas spotkania Wójt Gminy Mirosław Broniszewski zaprezentował gminę i działania jakie samorząd gminy prowadzi w zakresie rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii, gdzie jako przykład podał farmę wiatrową, farmę fotowoltaiczną, dotacje udzielane mieszkańcom  do fotowoltaiki, pomp ciepła, kolektorów i piecy CO. Przedstawił także informację jak na przestrzeni lat dzięki rozwojowi gospodarczemu gminy spadła stopa bezrobocia z 20 % do 4 % obecnie.  Następnie głos zabrał Starosta Turecki Dariusz Kałużny, który zaprezentował obszar Powiatu Tureckiego jego rozwój gospodarczy jak i dbałość o system ochrony zdrowia na obszarze naszego powiatu. Prezes Tureckiej Izby Gospodarczej Damian Brzóska zaprezentował firmy i ich rozwój na obszarze powiatu. Wskazał główne kierunki rozwoju jakimi są nowe technologie a w szczególności robotyka która jest przyszłością rozwoju gospodarczego. Zastępca Prezesa Stowarzyszenia WOKISS zaprezentowała zakres działalności edukacyjnej jaki prowadzi i prowadziło stowarzyszenie na przestrzeni 30 lat, jak również wkład w edukację pracowników samorządowych zarówno na obszarze naszego Powiatu, Województwa a nawet kraju. Po zaprezentowaniu gościom naszego obszaru Wójt zaprosił do zabrania głosu Ambasador Kazachstanu Pana  Alima Kirabayeva, który podziękował za tak szeroki zakres informacji o naszym obszarze, zaprezentował swój kraj i jego rozwój gospodarczy a także zaprosił do współpracy na płaszczyźnie samorządowej jak i gospodarczej. Następnie głos zabrał przedstawiciel Ambasady Uzbekistańskiej Radca Handlowo-Ekonomiczny Pan Askar Beknazarow, który zaprezentował swój kraj jego gospodarkę i kulturę. Przekazał informację na temat kierunków działań współpracy pomiędzy naszymi krajami.

Spotkanie w Urzędzie Gminy podsumował Wójt Mirosław Broniszewski wraz ze Starostą Dariuszem Kałużnym, na koniec wręczono zaproszonym gościom  upominki w postaci regionalnych produktów. Strona zaproszona w podziękowaniu także obdarowała naszych przedstawicieli upominkami. Dalszy etap spotkania został przeniesiony  w teren gdzie zaproszeni goście mieli okazję zobaczyć farmę wiatrową, fotowoltaiczną oraz zbiornik Przykona.

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4780972 gościem