Dzisiaj jest czwartek, 02 grudzień
Imieniny Pauliny i Balbiny

Przykona, dnia 5 lipca 2021r.


         Wójt Gminy Przykona informuje, iż w związku z planowanym przystąpieniem Gminy Przykona do programu: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, niezbędnym jest przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów rolniczych jakie będą utylizowane na terenie Gminy Przykona. Projekt realizowany będzie pod warunkiem pozyskania przez gminę dofinansowania na ten cel. 

W związku z powyższym zwracam się z prośbą do zainteresowanych rolników
o wypełnienie ankiety i niezwłoczne dostarczenie jej do Urzędu Gminy w Przykonie.

W przypadku otrzymania przez Gminę Przykona dofinansowania, odpady będą odbierane od tych rolników, którzy terminowo złożą ankietę oraz w takich ilościach jakie zostaną wskazane wankiecie.

Ankiety można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lipca 2021 r. 

         Odpady jakie będą bezpłatnie odbierane to: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i opakowania typu Big Bag - pochodzących z działalności rolniczej.

Wszystkie wymienione odpady muszą być oczyszczone i posegregowane wg rodzaju.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów bezpośrednio od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć wyżej wymienione odpady pochodzące z produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę. Planowany termin oraz wyznaczony punkt zbierania odpadów zostaną podane do publicznej wiadomości. Pomoc udzielana w tej formie jest pomocą de minimis.

Ankiety dostępne są w Urzędzie Gminy w Przykonie oraz na stronie internetowej www.przykona.pl

Osoba do kontaktu: Marta Nita, tel.; 063 279 10 28.

 

Zastępca Wójta Gminy Przykona

Roman Marciniak


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

Narodowy Spis
Powszechny

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 4622319 gościem