Dzisiaj jest środa, 22 styczeń
Imieniny Anastazegoi

Nowy wóz ratowniczo-gaśniczy dla OSP Przykona


 

 

W dniu 2 grudnia 2019  roku  Ochotnicza Straż Pożarna w Przykonie dokonał zakupu średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 VOLVO FLD3FL
w ramach zadania: Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Przykona.

 Zakup pojazdu został sfinansowany z dotacji dla OSP Przykona ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 110 000,00 zł, ze środków Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 225 000,00 zł, ze środków Budżetu Gminy Przykona w wysokości 420 000,00 zł, ze środków własnych OSP w wysokości 29 863,00 zł.

 Zakupiony samochód będzie służył realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej i wypełnianiu niełatwej powinności strażackiej. Jako szybkie narzędzie reagowania w walce z żywiołem pożarów i innych zdarzeń losowych, przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony najcenniejszych wartości: życia, zdrowia naszych mieszkańców i ich mienia.

 

Nieodpłatna pomoc prawna
 

 
STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODZIEŻY
 Jesteś 3128853 gościem