Dzisiaj jest poniedziałek, 24 luty
Imieniny Macieja i Bogusza

K O M U N I K A T HPAY

K O M U N I K A T  HPAY

Powiatowy  Lekarz weterynarii   W Turku   informuje   ,  że na terenie   Rzeczpospolitej Polskiej  na początku stycznia    w 2020  roku  stwierdzono pierwsze  ogniska  wystąpienia   wysoce  zjadliwej grypy ptaków  ( HPAY )     podtypu  H  5  N 8

 

Grypa   została potwierdzona   na terenie 2 województw :   

1. województwa lubelskiego          -   powiat  parczewski  

2. województwo  wielkopolskie     -   powiat ostrowski    

W związku z powyższym  PLW    przypomina    wszystkim  producentom   i   hodowcom  drobiu  przyzagrodowego   o zachowanie   dużej ostrożności oraz przestrzeganie zasad bioasekuracji  .  

Wszyscy   producenci  drobiu   zobowiązani  są   do  przestrzegania    przepisów   rozporządzenia MRiRW   z dnia   4 kwietnia 2017 roku    ( Dz. U 2017 poz. 722 ) w sprawie  zarządzenia środków   związanych  z wystąpieniem  wysoce  zjadliwej grypy ptaków .                                       

v Przytoczone  powyżej  rozporządzenie   zobowiązuje  między innymi  hodowców drobiu  do zgłaszania  powiatowemu lekarzowi weterynarii miejsc w których utrzymywany jest  drób  lub inne  ptaki  !!!!!!!!!

 


NIEODPLATNA
POMOC
PRAWNA

STYPENDIA DLA
UZDOLNIONEJ
MŁODIEŻY
Program Operacykny
Pomoc Żywieniowa
2014-2020
Realizowane
projekty ze
srodków UE

INFORMACJE Z ZUS
Jesteś 3164146 gościem