Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Przykona

Lista wiadomości
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Przykona przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2021r.
z dnia 30 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Przykona
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Przykona zarządzonych na dzień 20 grudnia 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Przykona
w sprawie dodatkowych zgłoszeń na członków Obwodowej Komisji Wyborczej
o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Przykona zarządzonych na dzień 6 grudnia 2020 r.
Wójt Gminy Przykona podaje do wiadomości wyborców informację o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Przykona w okręgu wyborczym nr 10, zarządzonych na dzień 6 grudnia 2020 r.:
mieniające postanowienie wsprawie podziału Gminy Przykona na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych -
w sprawie planu dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Przykonie związanych z rejestracją list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Przykona
w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Przykonie
w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Przykonie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Przykona zarządzonych na dzień 6 grudnia 2020 r.
w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.
o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Przykona zarządzonych na dzień 6 grudnia 2020 r.
o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Przykonie w wyborach do Rady Gminy Przykona zarządzonych na dzień 6 grudnia 2020 r.: